معرفی برترین ISP ها معرفی برترین ISP ها

جدول های ذیل براساس نتایج استفاده کاربرانISPها از شبکه سنجش سرعت اینترنت است. همچنین کاربران گرامی می توانند آخرین اعلام رتبه بندی ISPها را در آدرس www.cra.ir/portal مشاهده نمایند .

سرویس WiMax

برترین ISP ها از نتایج شبکه سنجش سرعت در دی ماه 94

ردیف سرعت ارائه دهنده
1 512 Kbps شرکت ارتباطات مبین نت

سرویس ADSL

برترین ISP ها از نتایج شبکه سنجش سرعت دردی ماه 94

ردیف سرعت ارائه دهنده
1 128 Kbps شرکت آریا شاتل
شرکت شبکه گستر پیام آوران کویر
شرکت ندا گستر صبا(صبانت)
شرکت گسترش ارتباطات مبنا
شرکت داده پردازی رسپینا
شرکت رهانت زنجان
2 256 Kbps شرکت رایانه دانش گلستان
شرکت مخابرات قزوین
شرکت گسترش ارتباطات مبنا
شرکت مخابرات اردبیل
3 512 Kbps شرکت رسانه اصفهان نت
شرکت آریا شاتل
شرکت سروش رسانه
شرکت گسترش ارتباطات مبنا
شرکت رهانت زنجان
شرکت لابزر
شرکت ندا گستر صبا(صبانت)
4 1 Kbps گروه فن آوا
شرکت سروش رسانه
شرکت عصر انتقال داده ها
شرکت شبکه گستر پیام آوران کویر
شرکت آسیا تک
شرکت مخابرات خراسان
شرکت پارس آنلاین
شرکت مخابرات قزوین
5 2 Kbps شرکت شبکه گستر پیام آوران کویر
شرکت عصر انتقال داده ها
شرکت سروش رسانه
شرکت گسترش ارتباطات سپنتا
شرکت آریا شاتل
شرکت رسانه اصفهان نت
شرکت مخابرات خراسان

سرویس 3G

برترین ISP ها از نتایج شبکه سنجش سرعت در دی ماه 94

ردیف سرعت ارائه دهنده
1 256 Kbps شرکت ایرانسل

پهنای باند اختصاصی

برترین ISP ها از نتایج شبکه سنجش سرعت در دی ماه 94

ردیف سرعت ارائه دهنده
1 5 Mbps شرکت پردیس اطلاع رسان سپهر
شرکت داده پردازی رسپینا
2 10 Mbps شرکت پردیس اطلاع رسان سپهر
شرکت آریانا گستر اسپادانا