استانداردها استانداردها

استانداردهای مرتبط در حوزه مركز مديريت توسعه ملي اينترنت و كاربردهاي آن

1- استانداردهای مبادلات الکترونيکی

United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport (UN/EDIFACT) (The ebXML standards)

2- استانداردهای پرداخت الکترونيکی

 • DIS/ISO 13616 (The International Bank Account Number (IBAN) Standard)
 • SWIFT-ISO 20022 (Financial Services — universal financial industry message scheme)
 • ISO 8583 (Financial transaction card originated messages — Interchange message specifications)
 • ISO 8583-1 (Part 1: Messages, data elements and code values)
 • ISO 8583-2 (Part 2: Application and registration procedures for Institution Identification Codes (IIC))
 • ISO 8583-3 (Part 3: Maintenance procedures for messages, data elements and code values)
 • ISO/IEC 7810 (Identification cards - Physical characteristics)
 • ISO/IEC 7811 (Identification cards - Recording technique)
 • ISO/IEC 7812 (Identification cards - Identification of issuers)
 • ISO/IEC 7813 (physical characteristics of the card)
 • ISO/IEC 7816 (international standard related to electronic identification cards with contacts, especially smart cards)

3- استانداردهای سلامت الکترونيکی

EN/ISO 13606(Health informatics -- Electronic health record communication)

4- استانداردهای مديريت خدمات الکترونيکی

ISO/IEC 20000 (IT Service Management Standard)

5- استانداردهای مديريت امنيت

 • ISO/IEC 19770-1:2006 (Software Asset Management)
 • ISO/IEC 24762:2008 (Disaster Recovery Service Guidelines)
 • ISO/IEC 27033 - ISO/IEC 18028 (Network Security Management)
 • ISO/IEC 27000-( Information security management system family of standards)
 • ISO/IEC 27000 (Information security management systems — Overview and vocabulary)
 • ISO/IEC 27001( Information security management systems — Requirements)
 • ISO/IEC 27002 (Code of practice for information security management)
 • ISO/IEC 27003( Information security management system implementation guidance)
 • ISO/IEC 27004( Information security management — Measurement)
 • ISO/IEC 27005( Information security risk management)
 • ISO/IEC 27006( Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems)
 • ISO/IEC 27007( Guidelines for information security management systems auditing)
 • ISO/IEC 27011 (Information security management guidelines for telecommunications organizations based on ISO/IEC 27002)

6- استانداردهای آزمايش نرم افزار

ISO/IEC 29119 (Software Testing)

7- استانداردهای مرکز داده

BICSI 002 2010 (Data Center Design and Implementation Best Practices)

8- استانداردهای مرتبط با PKI در خصوص مدیریت گواهینامه ها

 • ISO/IEC 9594-1 X.500 :فهرست راهنما مرور مفاهيم، سرويسها و مدل ها
 • X.501/ ISO/IEC 9594-2: فهرست راهنما مدل ها
 • X.509/ ISO/IEC 9594-8: فهرست راهنما چارچوب تصديق اصالت
 • X.519/ ISO/IEC 9594-5: فهرست راهنما مشخصات پروتکل
 • ISO TC68: مسئول استانداردهاي بانکداري

9- سه استاندارد براي موضوعات مرتبط با PKI منتشر شده توسط موسسه استانداردهاي ملي آمريکا ANSI X9 و کميته استانداردهاي ملي U.S

 • X9.55: توسعه مخصوص بانکداري براي گواهينامه X.509 و CRL ها
 • X9.57: مدل کلي و مجموعه اي از قوانين
 • APKI: يک مولفه معماري زيرساخت کليد عمومي. اين استاندارد معماري، نيازمندي ها و اجراء PKI را بيان مي کند

10- استانداردهاي گواهي الکترونيک

 • PKCS#01: تعريف مکانيزم هاي رمزکردن و امضاء کردن RSA Public Key Cryptography
 • PKCS#03: پروتکل مربوط به Diffie- Hellman Key agreement
 • PKCS#05: تشريح مدل هاي رمزنگاري يک رشته با کليد عمومي
 • PKCS#06: درخصوص X.509 V3
 • PKCS#07: تعاريف عمومي براي اطلاعات شامل رمزنگاري پيشرفته از قبيل امضاي الکترونيکي
 • PKCS#08: تشريح فرمت کليد خصوصي
 • PKCS#09: تعريف يک دسته از خواص براي استفاده در ديگر PKCS ها
 • PKCS#10: تشريح محتويات درخواست گواهي
 • PKCS#11: تعاريف برنامه نويسي رمزنگاري وابسته به تکنولوژي
 • PKCS#12: مشخص نمودن يک قالب حمل براي ذخيره و انتقال کليد خصوصي
 • PKCS#13: روش هاي استفاده از Curve Cryptography براي رمزنمودن و امضاي داده
 • PKCS#14: تعاريف و نحوه توليد عدد تصادفي
 • PKCS#15: مکمل PKCS#11 براي ذخيره گواهي ها در Token