تماس با ما

اطلاعات مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت

علی اصغر انصاری

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات

 

بهنام ولی زاده

مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات

 

محمدرضا توکلی

سرپرست مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما)

 

میدان آرژانتین - ابتدای خیاباین بیهقی- نبش خیابان 16 - ساختمان شماره یک سازمان فناوری اطلاعات ایران

84802666
فرم تماس با مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت
حداقل 40 کاراکتر درج نمایید .

مکان مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت روی نقشه