ثبت نشانی اینترنتی آدرس های IP ثبت نشانی اینترنتی آدرس های IP

فراخوان شماره ۱:  ثبت نشاني‌هاي اينترنتي در سامانه مديريت آدرس‌هاي IP

در اجراي آيين‌نامه جامع ساماندهي آدرس‌هاي عددي اينترنتي مصوب جلسه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۲/۰۸/۹۲ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و نظر به ضرورت مهندسي مجدد نشاني­هاي عددي اينترنتي در كشور در راستاي تكاليف موضوع بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص دسترسي به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت و توسعه كاربردهاي جديد مبتني بر آن، کلیه‌ی اشخاص حقيقي و حقوقي كه با تابعيت ايراني در قالب ثبت‌كننده محلي اینترنت، تأمين‌كننده نشاني‌های عددي اينترنتي، تأمین­کننده خدمات، واگذارکننده، دریافت‌کننده و PI(اشخاص مستقل از تامين­کننده) يا مصرف كننده كه داراي نشاني IP هستند موظفندحداكثر تا تاريخ ۰۵/۰۱۲/۹۲ با مراجعه به سامانه مديريت آدرس‌هاي IPبه نشاني ripe.matma.irنسبت به ثبت آدرس­هاي IP خود در سامانه مذكور اقدام كنند.

لازم به ذكر است پس از پايان مهلت مذكور، از مسيريابي و مسيردهي نشاني­هاي عددي اينترنتي ثبت نشده­در سامانه ممانعت به عمل آمده و برابر مصوبه مذكور نسبت به اعمال مقررات و اخذ جريمه اقدام خواهد شد.

براي دريافت متن كامل مصوبه مذكور اينجا را كليك كنيد.