اخبار اخبار

برترین isp ها از نتایج شبکه سنجش سرعت اینترنت

برترین isp ها از نتایج شبکه سنجش سرعت اینترنت در آذر ماه 94-نوع سرویس

برترین isp ها از نتایج شبکه سنجش سرعت اینترنت در آذر ماه 94-نوع سرویس Dialup

 جدول ذیل براساس نتایج استفاده کاربرانISPها از شبکه سنجش سرعت اینترنت است.همچنین کاربران گرامی می توانند آخرین اعلام رتبه بندی ISPها را در آدرسhttp://www.cra.ir/Portal/ مشاهده نمایند

تاریخ انتشار مطلب: 01 آذر 1394
بازدید ها: 2314