طرح ها و مقالات دانشجویی(ارشد و بالاتر) طرح ها و مقالات دانشجویی(ارشد و بالاتر)

با توجه به هزینه های لازم برای انجام ایده ها و طرح ها, بسیاری از دانشجویان به دنبال مراکزی می باشند که از طرح های آن ها حمایت کنند بدین منظور مرکز متما در نظر دارد این طرح ها و مقالات دانشجویی (مقطع ارشدو بالاتر) در حوزه فناوری اطلاعات را دریافت و پس از بررسی و تائید جهت حمایت مادی و معنوی به مسئولین مربوطه در سازمان فناوری اطلاعات ایران معرفی نماید.

به همین منظور دانشجویان محترم می توانند فرم مربوطه را از اینجا دریافت نموده و پس از تکمیل به ایمیل  info@matma.ir  ارسال نمایند.